16 de setembre

De 9:00 a 14:00h

C/ Barcelona,21. Manresa

93.524.13.31

Objectiu general:

-Conèixer el coaching , els principis bàsics i la seva utilitat en els diferents contextes.

1. Què és el coaching.

1.1. Què és el coaching? Definició i característiques de la metodología.

1.2. Origens del coaching i realitat actual. Més enllà de la moda.

1.3. Terminologia bàsica utilitzada dins del món  del coaching.

1.4. Procés i sessions.

2. Aportacions del coaching.

2.1. Coaching vs altres metodologies.

2.2. Diferencies entre coaching i terapia, tutoria/mentoring, assessoria/consultoria, formació, entrenament i altres mètodes d’intervenció personal i/o grupal.

2.3. En quines situacions és útil l’aplicació del coaching.

3. La persona com ésser total.

3.1. Model basat en la integració cos-ment.

4.Importància del fet lingüístic-emocional-corporal.

4.1. Els tres dominis en coaching: lingüístic-emocional i corporal.

4.2. El llenguatge com a creador de realitats.

4.3. Quan el cos parla.

4.4. L’emoció i la seva presència constant.

5. Emoció i estat emocional

5.1. Diferència entre emoció i estat emocional.

5.2. Facticitat i possibilitat de l’ésser humà.

5.3. Control de les emocions i canvi dels estats emocionals.

5.4. Converses transformadores. Com canviar estats emocionals