La finalitat de l’educació en el s.XXI es el desenvolupament integral de l’individu. Aquesta finalitat té la seva base en quatre pilars:

  • Aprendre a conèixer
  • Aprendre a fer
  • Aprendre a conviure
  • Aprendre a ser

L’escola tradicional treballa de manera curricular aquest dos primers pilars, els dos últims tenen a veure amb la intel·ligència interpersonal i la intel·ligència intrapersonal. Les dues relacionades amb l’educació emocional.

Introduir la educació emocional en els centres d’ensenyament es un complement que permet el desenvolupament i millora del professorat i dels alumnes.

Aquest curs d’educació emocional te dues vessants: d’una banda el professorat es formarà per obtenir la certificació » docents emocionalment intel·ligents»; i d’altra banda , i amb la finalitat d’obtenir una plena vinculació entre família i escola, s’ofereix la oportunitat als pares i mares per conèixer el concepte d’intel·ligència emocional i les competències emocionals.