La finalitat de l’educació és el desenvolupament integral de l’individu. Aquesta es basa en 4 pilars:

  1. Aprendre a conèixer
  2. Aprendre a fer
  3. Aprendre a conviure
  4. Aprendre a ser

L’escola tradicional treballa en el seu curriculum escolar sobretot els dos primers pilars, els dos últims són els que tenen a veure amb intel·ligència interpersonal i  intel·ligència intrapersonal. Les dues relacionades amb l’educació emocional.

 

Col·legi Públic Puigberenguer (Manresa)

Cos docent

20 hores

-Formació al professorat en educació emocional

-Posar de manifest la importància de l’educació emocional com a eina personal i professional

-Crear una millora del sistema educatiu ja que els alumnes guanyen amb docents amb educació emocional

-Adquirir un millor coneixement de les emocions propies

-Identificar les emocions de la resta

-Desenvolupar la habilitat de regular les propies emocions

-Desenvolupar competències emocionals

-Desenvolupar habilitats per automotivar-se

 

Per poder desenvolupar en altres ( alumnes) les competències socio-emocionals cal començar per un mateix.

Només un professor emocionalment competent pot desenvolupar competències emocionals en els seus alumnes.

Sessions pràctiques, per integrar el contingut teòric de forma vivencial i participatiu ( dinàmiques, debats,…)